top of page

BROKYRKAN

VÅR HISTORIA

Ett fågelperskektiv på församlingens historia

Undret församlingen

Att en församling har fötts, lever och finns till är ett minst lika stort under som att en människa blir till och existerar. Om det är ett större under beror det i så fall på att församlingen består av många människor som alla sagt ja till Jesus som Frälsare, Herre och Vän. I församlingen sammanfogas alltså alla dessa till ett ännu större under. Och de båda, människa och församling, är Guds tanke och idé. Det är mäktigt och ger direkt stor mening till varje människas liv!

Där det började

När det gäller Brokyrkan har vi en förhistoria i en ungdomsrörelse på 70-talet och framåt, då många tonåringar och unga vuxna kom till tro. Efter en tid formades den så kallade Hässle-gemenskapen, eller bara Gemenskapen*. Hässle-gemenskapen fick sitt namn för att många bodde på Hässleholmen, en stadsdel i Borås. Den här eran var händelserik och det finns mycket intressant att berätta om. Den varade fram till hösten 2005.

Nystarten

På årsmötet i oktober 2005 valde de röstberättigade, enhälligt, att ansluta sig till det församlingsplanteringsinitiativ som dåvarande ledarskap hade fört samtal med under en tid. I backspegeln kan man konstatera att församlingen fick en nystart. Ganska snart antogs namnet Kyrkan i Ribbingsgården. Detta på grund av att vi hyrde in oss i Ribbingsgården på Byttorp i Borås.

Flytten tillbaka

I februari 2014 togs steget att flytta till nuvarande lokaler i Hässlehus på Hässleholmen. Där delar vi våningsplan med ett bibliotek och en livaktig ungdomsgård. I samband med flytten beslutade församlingen att ändra sitt namn till Brokyrkan i Borås, eller bara Brokyrkan i vardagligt tal. Sedan nystarten 2005 har vi varit med om en fantastisk resa där det finns mycket att glädja sig över, inte minst att församlingen sakta men säkert växer till!

 

 

*Det uppstod flera olika "Gemenskaper" i Borås som samlades primärt utifrån att man bodde i olika stadsdelar, även om man hade vissa samlingar och läger tillsammans. 

bottom of page