top of page

BROKYRKAN

MEDLEMSKAP

FÖRSAMLINGSVÄGEN

“Kom som du är”

 

Innebär för oss att alla, oavsett livsstil, värderingar eller tro är välkomna att dela vår gemenskap och tillsammans med oss utforska vad det innebär att leva i Jesu efterföljelse och låta oss påverkas av honom och hans ord (Bibeln).

Växsasamtal

 

Växasamtal är ett erbjudande till alla (ovan) om att få ett coachande samtal utifrån våra fyra nyckelbegrepp – Tillsammans, Tillbe, Tjänst & Tala Om – för att hjälpa oss att växa till i vår tro och praktik, liksom säkerställa att ingen behöver leva ensam med sina frågeställningar och tolkningar.

Välkomnande

 

Sker i samband med dop eller flyttningsbetyg från annan församling och avser överlåtelse till den “andliga organismen” – församlingen. De fyra första punkterna i församlingens Överlåtelsedokument bejakas.

Medlemsgrundande Växasamtal

 

Medlemsgrundande Växasamtal är en möjlighet för den som vill vara med och påverka församlingens val av ledare, teologiska inriktning och andra inre angelägenheter som har med organisation och ekonomi att göra. Kriterierna i församlingens Överlåtelsedokument ska då vara uppfyllda.

 

Vårt fokus

 

Vårt fokus ligger helt och fullt på att du ska känna dig hemma i vår gemenskap. Vi har därför inga krav på medlemskap för att du ska få vara del i vår verksamhet, vi vill att du kommer som du är.

Men detta är för dig som funderar på hur du går tillväga för att bli medlem i församlingen, vilket handlar om röstberättigande i församlingens inre angelägenheter.

bottom of page