BROKYRKAN

VÄXASAMTAL

VÄXASAMTAL

Ett växasamtal handlar om att i ett vardagligt och förtroligt samtal med en annan medmänniska få tid att reflektera över livet och uppmuntras till att växa i sin tro. Tillsammans med en samtalsledare i församlingen träffas ni för att samtala kring tro, församling och liv. Syftet med växasamtalet är att du ska få stöd och uppmuntran i livet till att fördjupa din tro och ditt lärjungaskap till Jesus Kristus. Det är också du som avgör vad du vill ta upp och vad ni ska tala om.

 
Förutsättningarna för ett Växasamtal

 

Växasamtalet utgår från församlingens fyra nyckelbegrepp, Tillbe, Tala om, Tjänst och Tillsammans. Dessa fyra är huvudingredienserna i det vi ser som lärjungaskap och som vi därför vill formas av. Växasamtalet är ett erbjudande som vi vill att du ska se som en resurs och möjlighet, även om du inte är säker på din tro eller vad du tror, för den delen. Det du vill prata om hanteras konfidentiellt, och vilar under den moraliska tystnadsplikten.

 

Genomförande

 

Växasamtalets tid, plats och omfattning kommer att variera beroende på personliga preferenser och omständigheter. Det viktigaste är dock att det kommer till stånd, bygger på äkthet och är förberett i bön, åtminstone av samtalsledaren. Målsättningen är att ingen ska behöva stå ensam i sina funderingar och tolkningar av vad det betyder att vara en Jesu efterföljare idag. Vi hoppas också att dessa samtal ska fördjupa gemenskapen och betydelsen av Kristi kropp i funktion. En personlig förberedelse utifrån egna frågeställningar är bra. Att fokusera på ett eller ett par områden av livet är bättre än på många. Möjlighet att få del av förslag på frågeställningar finns.

 

Medlemsgrundande

 

För oss är församlingen viktig. Den är i första hand en organism, en unik storhet som består av människor som sagt sitt ja till Jesus och låtit döpa sig. Vill du bli en del av vår församling kan du läsa mer om hur det går till under rubriken “Medlemskap” ovan.

 

Om du vill vara med och påverka och kunna rösta i våra församlingsmöten, behöver du vara medlem. Det blir du genom ett medlemsgrundande Växasamtal. När du på detta sätt väljer att överlåta dig till församlingen undertecknar du ett överlåtelsedokument som förnyas en gång per år, genom Växasamtal, men kan med fördel ske oftare. Din samtalsledare meddelar församlingsledningen endast ATT ett samtal har hållits.

 

Växasamtalets medlemsgrundande funktion förutsätter att:

 

- Du bekänner Jesus Kristus som Herre och vill leva ett liv som ärar Honom.

- Du har låtit döpa dig till Kristus, i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn.

- Du vill främja vår församling genom att aktivt bidra till dess funktion i världen.

- Du har läst, förstått och instämmer i den församlingsordning vi har.

 

Växasamtalet är inte:

 

- Ett själavårdssamtal i första hand. Snarare ett coachande/uppmuntrande samtal.

- Ett samtal för att kontrollera. Snarare ett samtal mellan två vandrare på samma väg.

- En prestation. Snarare ett samtal i förtrolighet med varandras bästa för ögonen.

- Ett krav för att bli accepterad eller få ta del i gemenskapen, utan ett erbjudande.

 

Har du frågor kring växasamtalet?

 

Under fliken “Kontakt” kan du höra av dig till oss med frågor och funderingar kring växasamtalet, vi hjälper dig gärna! 

GUDSTJÄNST: Våglängdsg 5

BESÖK: Våglängdsg 5, Hässlehuset

VERKSAMHET: "Lilla Brokyrkan"

                             på Hässletorg
POST:                  Brokyrkan

                             Våglängdsg 5,
                             50741 Borås

BANKGIRO 301-0360

PLUSGIRO 484 24 10-5

PLUSGIRO 60 00 23-6 "Brobygge"

SWISH: 123 24 94 888

URBAN GUSTAVSSON

föreståndare, pastor

urban.gustavsson@brokyrkan.nu
mobil: 0705-88 45 88

JOANNA SIMONSSON
pastor med fokus på "outreach"
och hemgrupper

joanna.simonsson@brokyrkan.nu
mobil: 0760-62 83 19

JACOB GEBRAEL

administratör

jacob.gebrael@brokyrkan.nu
mobil: 070-00 993 22

GDPR och Brokyrkan


Brokyrkan är en del av EFK.

COPYRIGHT 2020  BROKYRKAN