BROKYRKAN

VÄXASAMTAL

VÄXASAMTAL

Ett växasamtal handlar om att i ett vardagligt och förtroligt samtal med en annan medmänniska få tid att reflektera över livet och uppmuntras till att växa i sin tro. Tillsammans med en samtalsledare i församlingen träffas ni för att samtala kring tro, församling och liv. Syftet med växasamtalet är att du ska få stöd och uppmuntran i livet till att fördjupa din tro och ditt lärjungaskap till Jesus Kristus. Det är också du som avgör vad du vill ta upp och vad ni ska tala om.

 
Förutsättningarna för ett Växasamtal

 

Växasamtalet utgår från församlingens fyra nyckelbegrepp, Tillbe, Tala om, Tjänst och Tillsammans. Dessa fyra är huvudingredienserna i det vi ser som lärjungaskap och som vi därför vill formas av. Växasamtalet är ett erbjudande som vi vill att du ska se som en resurs och möjlighet, även om du inte är säker på din tro eller vad du tror, för den delen. Det du vill prata om hanteras konfidentiellt, och vilar under den moraliska tystnadsplikten.

 

Genomförande

 

Växasamtalets tid, plats och omfattning kommer att variera beroende på personliga preferenser och omständigheter. Det viktigaste är dock att det kommer till stånd, bygger på äkthet och är förberett i bön, åtminstone av samtalsledaren. Målsättningen är att ingen ska behöva stå ensam i sina funderingar och tolkningar av vad det betyder att vara en Jesu efterföljare idag. Vi hoppas också att dessa samtal ska fördjupa gemenskapen och betydelsen av Kristi kropp i funktion. En personlig förberedelse utifrån egna frågeställningar är bra. Att fokusera på ett eller ett par områden av livet är bättre än på många. Möjlighet att få del av förslag på frågeställningar finns.

 

Växasamtalet är inte:

 

- Ett själavårdssamtal i första hand. Snarare ett coachande/uppmuntrande samtal.

- Ett samtal för att kontrollera. Snarare ett samtal mellan två vandrare på samma väg.

- En prestation. Snarare ett samtal i förtrolighet med varandras bästa för ögonen.

- Ett krav för att bli accepterad eller få ta del i gemenskapen, utan ett erbjudande.

 

Har du frågor kring växasamtalet?

 

Under fliken “Kontakt” kan du höra av dig till oss med frågor och funderingar kring växasamtalet, vi hjälper dig gärna! 

GUDSTJÄNST: Våglängdsg 5

BESÖK: Våglängdsg 5, Hässlehuset

VERKSAMHET: "Lilla Brokyrkan"

                             på Hässletorg
POST:                  Brokyrkan

                             Våglängdsg 5,
                             50741 Borås

BANKGIRO 301-0360

PLUSGIRO 484 24 10-5

PLUSGIRO 60 00 23-6 "Brobygge"

SWISH: 123 24 94 888

URBAN GUSTAVSSON

föreståndare, pastor

urban.gustavsson@brokyrkan.nu
mobil: 0705-88 45 88

JOANNA SIMONSSON
pastor med fokus på "outreach"
och hemgrupper

joanna.simonsson@brokyrkan.nu
mobil: 0760-62 83 19

JACOB GEBRAEL

administratör

jacob.gebrael@brokyrkan.nu
mobil: 070-00 993 22

GDPR och Brokyrkan


Brokyrkan är en del av EFK.

COPYRIGHT 2020  BROKYRKAN