top of page
Germinated Plant

Växasamtal

VÄXASAMTAL

Ett växasamtal handlar om att i ett vardagligt och förtroligt samtal med en annan medmänniska få tid att reflektera över livet och uppmuntras till att växa i sin tro. Tillsammans med en samtalsledare i församlingen träffas ni för att samtala kring tro, församling och liv. Syftet med växasamtalet är att du ska få stöd och uppmuntran i livet till att fördjupa din tro och ditt lärjungaskap till Jesus Kristus. Det är också du som avgör vad du vill ta upp och vad ni ska tala om.

 
Förutsättningarna för ett Växasamtal

 

Växasamtalet utgår från församlingens fyra nyckelbegrepp, Tillbe, Tala om, Tjänst och Tillsammans. Dessa fyra är huvudingredienserna i det vi ser som lärjungaskap och som vi därför vill formas av. Växasamtalet är ett erbjudande som vi vill att du ska se som en resurs och möjlighet, även om du inte är säker på din tro eller vad du tror, för den delen. Det du vill prata om hanteras konfidentiellt, och vilar under den moraliska tystnadsplikten.

 

Genomförande

 

Växasamtalets tid, plats och omfattning kommer att variera beroende på personliga preferenser och omständigheter. Det viktigaste är dock att det kommer till stånd, bygger på äkthet och är förberett i bön, åtminstone av samtalsledaren. Målsättningen är att ingen ska behöva stå ensam i sina funderingar och tolkningar av vad det betyder att vara en Jesu efterföljare idag. Vi hoppas också att dessa samtal ska fördjupa gemenskapen och betydelsen av Kristi kropp i funktion. En personlig förberedelse utifrån egna frågeställningar är bra. Att fokusera på ett eller ett par områden av livet är bättre än på många. Möjlighet att få del av förslag på frågeställningar finns.

Så här bokar du ett Växasamtal


Det finns många olika sätt att ha ett Växasamtal! Du kan ha ditt samtal på någon digital plattform som t.ex Facetime, WhatsApp, Zoom eller Messenger. Det går också att träffas fysiskt om du och din samtalsledare kommer överens om det. Eller kanske vill du prova ”walk and talk” – att prata och promenera?


Har du frågor eller funderingar kring Växasamtalet eller vill du boka ett samtal? Ta kontakt med någon av Växasamtalsledarna så hjälper de dig vidare:


Kathrine Robygd        0705-75 82 94

Agneta Gustavsson   0734-15 37 25

Ingela Wahl                 0738-09 21 94

Hans Ljungkvist         0763-44 43 57

David Simonsson      0738-28 94 84

Joanna Simonsson    0760-62 83 19

Jonathan Hansson    0768-98 47 71

Växasamtalet är inte:

- Ett själavårdssamtal i första hand. Snarare ett coachande/uppmuntrande samtal.

- Ett samtal för att kontrollera. Snarare ett samtal mellan två vandrare på samma väg.

- En prestation. Snarare ett samtal i förtrolighet med varandras bästa för ögonen.

- Ett krav för att bli accepterad eller få ta del i gemenskapen, utan ett erbjudande.

bottom of page