top of page

BROKYRKAN

RESURSCENTER

Vi tror att Gud har gett varje människa en
inneboende potential till något stort!

 

Vi tror att det är en del av Guds tanke med oss människor att hjälpa varandra att frigöra den potentialen och använda den för andras bästa. Det ger mening med livet, sammanhang och tillfredsställelse, något vi alla behöver. Visionen om ett resurscenter handlar om hur vi vill se på oss själva i nutid. Den handlar också om vad vi sträcker oss mot och önskar få vara för människor och samhälle. Det handlar om hela människans levnadsvillkor till ande, själ och kropp. Med några enkla meningar kan målsättningarna för ett resurscenter beskrivas på följande sätt:

- Hela människan, ande, själ och kropp får möjlighet att upprättas och blomma ut.

 

- Varje människa ges utrymme att upptäcka och förverkliga det Gud lagt ner i dem sedan länge.

 

- Varje människa skickliggörs för att i sin tur skickliggöra andra.

 

- Varje människa som befinner sig i arbetslöshet & utanförskap ges hopp om en bättre framtid.

Vi menar inte att vi ska åstadkomma detta själva, utan vill aktivt samverka med alla goda krafter i samhället och ser oss själva som en långsiktig samarbetspartner för positiv livsförvandling. För oss som kristen församling är det också viktigt att betona människans andliga dimension och behov genom att peka på, och erbjuda en personlig relation med Gud genom Jesus Kristus. Detta, liksom allt annat vi är och gör bygger på frivillighet, egen vilja och engagemang. Visionen om att vara och fungera som ett resurscenter är något vi förverkligar tillsammans, steg för steg, och som med Bibelns ord kan beskrivas enligt:

 

“Skriv upp visionen och rista in den på skrivtavlor, så att den lätt kan läsas. Ty ännu måste synen vänta på sin tid, men den skyndar mot sin fullbordan och ljuger inte. Om den dröjer, vänta på den, ty den kommer helt visst, den skall inte utebli.” (Hab. 2:2-3)
bottom of page