top of page

Välkommen till Brokyrkan!

Vi vill vara en oas som förmedlar helande och hopp från Jesus till generationer och nationer.

Presented by Tamala Francis,
Founder & CEO at Francis & Co.

Introduce the webinar hosts by highlighting their career background or professional history. Just click “Edit Text” or double click the Text Box to add your own content.

In this webinar we will cover

bottom of page